โหมด
โหมดอัตโนมัติ
+สถานะการจ่ายน้ำ
+สถานะปัจจุบัน
1/10   
알람상세정보
등록된 알람설정이 없습니다.
sound
moveTo
   ลงชื่อเข้าใช้

    ข้อความออกจากระบบ  
Agree
Cancel

   แผนภาพการจ่ายน้ำ

   계통도 상세 팝업

   SWaN

레이어 명 :
원 크기 : m
라인 색상 :
면 색상 :
테두리 두께 :
테두리 색상 :
내부 간격 :
뒷 배경 색상 :
글자 색상 :
글자 크기 :

ไม่พบผลลัพธ์
   สถานะปัจจุบันของระดับน้ำในคลอง

1일간 열지않음
อัตราส่วน
วันที่และเวลา
อัตราส่วน
ความจำเป็นความจุลำน้ำ
อัตราการจ่ายน้ำ
พื้นที่
 รายละเอียดของข้อมูล
 ดูรูปภาพ
humidity
wind
ปริมาณฝน
태풍이름(상태)
Date
Lat Lon
Heading Speed
Wind Speed Pressure